Çanak Taşlama Süreci

  • Taşlaması yapılan kalbın yüzey parlaklığının ve yüzey kalitesinin arttırılması için yapılan işlemdir.