CNC Taşlama Süreci

  • Düzlemsel yüzeyleri taşlama amacıyla kullanılan yöntemdir.
  • Taşlama işlemi ile paralellik sağlanır ve montaj ölçülerine uygun hale getirilir.
taşlama